Podaci o promatranju

Broj promatranja 2016-05
Datum 16.04.2016.
Vrijeme 21:50 – 22:40
Lokacija Novo Čiče
Temperatura
Vlažnost niska
Prozirnost tanki oblaci
Granična magnituda
Seeing ispod prosjeka
Instrument GSO 300/1500 Dobson “Tristač”

 

Promatranje

Večeras sam otišao za teleskop naivno se nadajući kako na mahove olujna južina nije seeing pretvorila u juhu. Naivno…

Jupiter sam počeo promatrati taman kada je GRS1 uplovila u pogled s desne strane i započela lagano kliziti na drugu stranu diska. Košmar od seeinga nije dopuštao uočiti neke detalje. Od ovog malo što se vidjelo najviše me iznenadio kompleks mrlja STeB2 (South Temperate Belt, “iznad” pojasa s GRS). Na tren kao da sam u tom kompleksu vidio bijele flekice okružene crnim mrljama. Te mrlje su se pri dodatnom promatranju činile kao kapljice tinte koje se diraju, teško mi je to na skici prikazati.
Osim tih veselja, tanka pruga, na dijelovima nepravilna, krasila je SEB3 . NEB4 i NTeB5 su bili manje više bez detalja osim manjih varijacija kontrasta.
Polarni predjeli su jako zahtjevni za uočavanje detalja jer tamo kontrast naglo pada i detalja zbog geometrije pogleda više nisu jasno definirani.

Skica Jupitera, lijepo se vidi Velika crvena pjega

 

Pojmovnik

1 – GRS, Great Red Spot, Velika Crvena Pjega
2 – STeB, South Temperate Belt, Južni umjereni pojas
3 – SEB, South Equatorial Belt, Južni ekvatorijalni pojas
4 – NEB, North Equatorial BElt, Sjeverni ekvatorijalni pojas
5 – NTeB, North Temperate Belt, Sjeverni umjereni pojas

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)