Večeras sam bio aktivan. Naivno sam vjerovao kako ova na mahove olujna južina nije seeing pretvorila u juhu. Naivno…

Jupiter sam počeo promatrati taman kada je GRS1 uplovila u pogled s desne strane i započela lagano kliziti na drugu stranu diska. Košmar od seeinga nije dopuštao uočiti neke detalje. Od ovog malo što se vidjelo najviše me iznenadio kompleks mrlja STeB2 (South Temperate Belt, “iznad” pojasa s GRS). Na tren kao da sam u tom kompleksu vidio bijele flekice okružene crnim mrljama. Te mrlje su se pri dodatnom promatranju činile kao kapljice tinte koje se diraju, teško mi je to na skici prikazati.
Osim tih veselja, tanka pruga, na dijelovima nepravilna, krasila je SEB3 . NEB4 i NTeB5 su bili manje više bez detalja osim manjih varijacija kontrasta.
Polarni predjeli su jako zahtjevni za uočavanje detalja jer tamo kontrast naglo pada i detalja zbog geometrije pogleda više nisu jasno definirani.

Jupiter 2012-12-26 21:15UT

Podaci o promatranju

Broj promatranja: 2016-04
Datum: 16.04.2016.
Vrijeme: 21:50 – 22:40
Lokacija: Novo Čiče
Temperatura: 15°C
Vlažnost: niska
Tlak:
Prozirnost: tanki oblaci
Granična magnituda:
Seeing: 2/5 do 2.5/5
Instrument: 300/1500 Dobson

Pojmovnik

1 – GRS, Great Red Spot, Velika Crvena Pjega
2 – STeB, South Temperate Belt, Južni umjereni pojas
3 – SEB, South Equatorial Belt, Južni ekvatorijalni pojas
4 – NEB, North Equatorial BElt, Sjeverni ekvatorijalni pojas
5 – NTeB, North Temperate Belt, Sjeverni umjereni pojas

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)