Ovo je jedan video u trajanju od 4.5 minute koji prikazuje uspon na Dugavu.

Prvo je na redu uspon iz Molvica, gdje se vidi kako cesta u jednom trenu ima nagib od čak 17%.
Postoji Strava segment Molvice za ovaj uspon, dug je oko 350 m a pokriva visinsku razliku 44 m, od 198 m do 242 m visine. Prosječan nagib je 12.5%.

Drugi dio videa pokriva uspon iz Kladja, koji je nešto blaži ali duži. Cijeli uspon dug je oko 1150 m a pokriva visinsku razliku od 83 m. Prosječan nagib je 7.3%. Strava segment je Uphill Dugava, dug je 890 m i pokriva visinsku razliku od 72 m. Prosječan nagib u ovom slučaju je 8.1%, a maksimalan nagib je oko 12%.

Kao što vidi iz brojeva, oba uspona su dobra za podizanje broja otkucaja srca i stiskanje pedala.

Video je snimljen kamerom GoPro Hero 5 Session.

 

Prikaz uspona u Google Earthu

(Visited 86 times, 1 visits today)