Ponesen inspiracijom dok sam pisao izvještaj, odmah sam obradio skice i pripremio za prezentaciju.

Skica NGC 2903 pokazuje neke detalje u galaksiji koje sam vidio prilikom promatranja. To su dvije „kvrge“ u disku galaksije koje spominjem, s tim da je ona gornja uočena prilikom skiciranja. Cartes du Ciel kaže kako je ova kvrga na 7h, ispod jezgre galaksije, NGC 2905. Moja promatranja su došla do te razine da sada uočavam pojedine NGC-ove po 25 milijuna svjetlosnim godinama udaljenim galaksijama.

NGC 2903

Za usporedbu, tu je skica galaksije nastala davne 2008. Ne izgledaju kao dva ista objekta ?. Barem se dobro vidi evolucija moje tehnike skiciranja.

M 101 je pokazivala puno detalja. Kao što vidite, nazire se jasna spiralna struktura ali sami krakovi unutar središta galaksije nisu dobro definirani, njihovi su rubovi nejasni i stopljeni su maglu. Po spiralnim krakovima ima kvrga i čvorića, a neki od njih su dobili vlastite NGC brojeve.

M101

Priložio sam i kartu na kojoj su identificirani pojedini „čvorići“.

Karta M101 s pojedinim NGC objektima

Opet usporedba, ista galaksija skicirana 2008. Za razliku od NGC 2903, ova je barem tu negdje po detaljima i formi.

M101 (2008)

 

(Visited 19 times, 1 visits today)