Kakav dan je ova nedjelja bila. Prvo sam proveo 8.5h na biciklu vozeći 215 km do planine Lisca u Sloveniji, a onda mi vrag nije dao mira pa sam izvukao teleskop. Gledao sam zvijezde golim okom i primijetio sam da jedva trepću. Takvo ponašanje bi trebao biti znak stabilne atmosfere, tj. dobrog seeinga.

Teleskop sam postavio oko 23:20h. Ovaj put nije bilo problema poput gubitka kontakta, sve je radilo od prve. Kolimirao sam ga, podesio GoTo i usmjerio prema Jupiteru. A kad ono, seeing srednja žalost. Ajde, kad sam već toliko truda uložio odlučio sam napraviti skicu. Provjerio sam usput kako funkcionira novi mikrofokuser, s 1:10 prijenosom, i to je sada puno bolja priča. Nema više naglih skokova već se fokus fino može ugoditi.

Planet kao planet je pokazivao neke nove detalje u pojasevima. Na mahove sam mogao vidjeti tanki ekvatorijalni pojas (EB). Južni dio ekvatorijalne zone (EZ), iznad EB gledano u teleskopu, bio je tamniji od sjevernog dijela EZ. Sjeverni ekvatorijalni pojas (NEB) pokazivao je tri tamnija čvorišta. Od čvorišta najzanimljiviji je bio onaj na zapadnoj polovici NEB-a. Čvor se nalazio na sjevernom rubu pojasa i pružao je dva kraka prema jugozapadu. Jedan krak se nastavljao u feston koji je obgrlio svijetlu pjegu.

Nakon zanimljivih detalja očekivao sam vidjeti neke pojaseve i zone još sjevernije, ali ništa. Samo neka krnja naznaka sjevernog umjerenog pojasa (NTB) na zapadnom limbu. Kako se pružao prema meridijanu tako se pojas sužavao i na kraju nestao. U polarnim predjelima nije bilo detalja.

Što ovaj brije, kakav SEB, NEB, STrZ…? – Evo malo pojašnjenja.

Na jugu je priča slična. Južni ekvatorijalni pojas (SEB) je prema limbovima je bio uži, ali kako se primicao prema sredini tako se širio i onda oko samog meridijana opet skupio. Zato se sjeverni rub SEB-a činio blago valovit, s dva brijega. U samom pojasu nije bilo detalja. Iznenađenje je bilo što sam uočio tanki pojas u južnoj tropskoj zoni (STrZ). Prema shemi on je u biti južni umjereni pojas (STB), a drugi, deblji pojas iznad njega (gledano u teleskopu) je južni južni umjereni pojas (SSTB). Taj SSTB nije pokazivao nikakve detalje ali je od južne polarne regije bio jasno odvojen uskom južno južnom umjerenom zonom (SSTZ). Oko polova nije bilo detalja.

Nakon pola sata promatranja došli su oblaci s juga. Odlučio sam pogledati pokoju dvostruku zvijezdu prije završetka promatranja. Uspio sam vidjeti samo Epsilon Volara (Eps Boo) iliti Izar. Jasno sam je razlučio na 217x u dvije komponente različitog sjaja. Čak je bilo i tamnog prostora između njih. Nažalost, oblaci su i to guštanje brzo prekinuli.

(Visited 36 times, 1 visits today)