Kada tipkam dojmove s promatranja sa zakašnjenjem od 4 dana teško mi je biti detaljan.

Mars je ovu večer bio muljav, atmosfera je bila naizgled mirna ali je planetu nedostajalo kontrasta. Svi detalji su bili lagano zamućeni, kao da je na sliku planeta netko bacio „blur“ filter u Photoshopu.

Od detalja na njemu mogu navesti sljedeće:
Hellas je bio narančast, velik i lako uočljiv.
Syrtis Major se vidio bez problema, zajedno s pripadajućim „morem“ Tyrrhenum. Ponovno se vidio Syrtis Minor.
Mare Cimmerium je dominiralo istočnim limbom uz ekvator. Od M. Tyrrhenum je bilo odvojeno „prolazom“ Hesperia. Južno od M. Cimmerium prostirala se sjajna regija, Eridania. Između nje i Hellasa bio je splet šarolikog terena koji nosi naziv Xanthus i Ausonia. Xanthus je tanka pruga koja spaja Mare Australe i Mare Cimmerium.
Zanimljivo je kako se južna polarna kapa jedva vidjela.
Istočno od sjeverno vrška Syrtis Majora opet sam vidio diskretnu pjegu – Nodus Alcyonus. Na prošloj skici sam ga identificirao kao Nubis Lacus.
Uz sam istočni limb bilo je nešto što mi je ličilo na naoblaku.

Mars 09.08.2018.

Kampanja promatranja Marsa za sada dobro napreduje, plan da ga skiciram svaka 2-4 dana se ispunjava.

Do sljedećeg promatranja.

(Visited 11 times, 1 visits today)