Tristač je GSO 300/1500 Dobson, prvi veliki teleskop koji sam posjedovao. Kupio sam ga samo dvije godine nakon Betsy (GSO 200/1200 Dobsona) i od...