Kada se god raspravlja o teleskopima i njihovim karakteristikama, najčešće se priča vrti oko promjera objektiva, vrste objektiva, dužine fokusa i sličnih pojmova. Kada...