Nakon pobjedonosnog dolaska u Jadranovo, trebalo se vratiti kući. Dva problema su mučila: loša prognoza i potencijalno kisele noge jer sam u subotu pretjerao....