Pripreme Tjedan dana prije Uskrsa postavio sam pitanje: „Jel vozimo kaj za Uskrs?“ Dobio sam sljedeće odgovore: -nisam u Zagrebu -niti ja -prejak si...