Toplinski udar u petak me „udario“ više od očekivanja tako da sam subotu odlučio provesti u rekuperaciji. Sestrična, kojoj sam se pozvao na more,...