Jučer sam otišao na promatranje u Hotnju u nadi da ću malo odmoriti dušu i skicirati. Na kraju sam se samo nasikirao jer su...