Nakon dugog čekanja došle su popravljene štange za teleskop. Brzo sam ih testirao u srijedu fokusirajući sliku na oblake, tj. koliko se moglo dobiti...